See our latest stories

written by our lovely staff members

Lớp Anh văn miễn phí cho học sinh nghèo

(SGGPO) - Trời vừa chập tối ở một căn phòng nhỏ trong khuôn viên Trường Đại học Trà Vinh bỗng vang lên những lời...

Địa chỉ định hướng văn hóa Khmer Nam bộ

(SGGPO) - Khoa Ngôn ngữ - văn hóa - nghệ thuật Trường Đại học Trà Vinh là khoa đầu tiên trong cả nước đào...

Sôi động Ngày hội Văn hóa Việt – Nhật

(SGGPO)- Ngày 17.11, tại trường Đại học Trà Vinh đã diễn ra Ngày hội Văn hóa Việt - Nhật, tỉnh Trà Vinh lần thứ 1-...

Nuôi bò bằng phế phẩm đậu phộng

        (SGGPO)- Nếu như ngày trước cây đậu phộng ở Trà Vinh sau khi thu hoạch chủ yếu được làm củi đốt hoặc bỏ phế ngoài...

Đàn én mới đất Chín Rồng

(SGGPO) - Lần đầu tiên, ngay trên đất đồng bằng, xuất hiện một lớp trí thức mới, nhân lực chất lượng cao cho ngành...

Dấu ấn một trường Đại học trẻ

(SGGPO) - Đại học Trà Vinh là trường công lập nhưng đã đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho...

Diện mạo mới ở Trà Vinh

(SGGPO) - Là địa phương còn nhiều khó khăn, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, nhưng với sự nỗ lực vươn lên,...