Kết nối với TVU

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ DÊ SỮA Á - ÚC LẦN THỨ 4 TẠI ĐẠI HỌC TRÀ VINH, VIỆT NAM
Từ ngày 17 đến ngày 19/10/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Phòng Truyền thông & Quảng bá Cộng đồng

Số 126 Nguyễn Thiện Thành – khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84)294.3855246(156) * Fax: (+84)294.3855217