Cần hệ thống hóa và thực tiễn về chính sách tài...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/can-he-thong-hoa-va-thuc-tien-ve-chinh-sach-tai-chinh-voi-nckh-post631730.html GD&TĐ - Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong các cơ sở GDĐH cần hệ thống hóa và...

Trường ĐH Trà Vinh thành lập hai trường trực thuộc

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-tra-vinh-thanh-lap-hai-truong-truc-thuoc-post631308.html GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh thành lập 2 trường: Trường Kinh tế, Luật; Trường Ngôn ngữ - Văn...

Phát triển bền vững Việt Nam – Canada về đào tạo...

https://tienphong.vn/phat-trien-ben-vung-viet-nam-canada-ve-dao-tao-va-giao-duc-nghe-nghiep-post1519728.tpo Ngày 20/3, diễn ra hội thảo Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam - Canada trong lĩnh...

Hợp tác phát triển giáo dục, nghề nghiệp Việt Nam và...

VTV.vn - Hội thảo Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực đào...

Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam – Canada...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/phat-trien-doi-tac-ben-vung-giua-viet-nam-canada-trong-giao-duc-nghe-nghiep-post631099.html GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh vừa tổ chức Hội thảo Phát triển đối tác bền vững giữa...

Hợp tác phát triển giáo dục, nghề nghiệp Việt Nam và...

Nguồn: https://dttc.sggp.org.vn/hop-tac-phat-trien-giao-duc-nghe-nghiep-viet-nam-va-canada-post102960.html (ĐTTCO)- Ngày 20/3, tại Trà Vinh, Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam (VACC) phối hợp cùng...

Trường ĐH Trà Vinh nâng tầm hợp tác với các đối...

Nguồn: https://vtc.vn/truong-dh-tra-vinh-nang-tam-hop-tac-voi-cac-doi-tac-canada-ar759654.html? Trường ĐH Trà Vinh mở rộng, duy trì chặt chẽ quan hệ với các đối tác Canada từ...

Phát triển đối tác bền vững Việt Nam – Canada trong...

Nguồn: https://www.travinh.gov.vn/mDefault.aspx?catid=65519&fbclid=IwAR3AH4zjaGFB7JBZ8YUDzn-fcaiAb8hrn8at2PX6XGFKq9uo6nB-_Te9YG8&catname=tin-noi-bat&gidzl=mc9CEWhwotJ9V4m_1Et9TSnqIZiOwSr_qYLAOHtfp2NGU1WzJhRCS8qk63X7lvmXZN8QQZdwgBPz2lZ9Tm&id=682121&pageid=5564&title=phat-trien-doi-tac-ben-vung-viet-nam-canada-trong-dao-tao-va-giao-duc-nghe-nghiep&sid=1426 Ngày 20/3, tại Trường Đại học Trà Vinh đã diễn ra hội thảo Phát triển đối tác bền vững...

Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam – Canada...

Nguồn: https://baocantho.com.vn/phat-trien-doi-tac-ben-vung-giua-viet-nam-canada-trong-linh-vuc-dao-tao-va-giao-duc-nghe-nghiep-a157677.html (CTO) -  Ngày 20-3, Trường Đại học Trà Vinh (TVU), Hội đồng Giáo dục quốc tế của tỉnh...

Nhà sư bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại...

Nguồn: https://vtc.vn/nha-su-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-tai-truong-dai-hoc-tra-vinh-ar749411.html? Một nhà sư ở Kiên Giang vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn hoá...

Kiên Giang: Đại đức Danh Út bảo vệ thành công luận...

Nguồn: https://phatsuonline.com/kien-giang-dai-duc-danh-ut-da-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-nganh-van-hoa-hoc-chuyen-nganh-van-hoa-khmer-nam-bo-cap-truong/ PSO – Sáng 11/3/2023, tại Trường Đại học Trà Vinh (phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) Đại đức...

Trường ĐH Trà Vinh xác lập Kỷ lục học đường Việt...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-tra-vinh-xac-lap-ky-luc-hoc-duong-viet-nam-post630648.html GD&TĐ - Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam-Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố,...