See our latest stories

written by our lovely staff members

Biểu mẫu

Tiêu chí

TIÊU CHÍ XÉT HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH "ƯƠM MẦM XANH TRI THỨC"   Học bổng "Ươm mầm xanh tri thức" cho đối tượng là sinh viên...

Thư ngỏ

THƯ NGỎ Chương trình “Ươm mầm xanh tri thức” do Trường Đại học Trà Vinh phối hợp Đài truyền hình Trà Vinh và các đơn...