Người Khmer vượt khó, làm giàu

Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/nguoi-khmer-vuot-kho-lam-giau-692695/   Vùng nguyên liệu gạo “Hạt Ngọc Rồng” của Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp (Trà Vinh) với...

Đề xuất tiếp tục duy trì mô hình trường “Cao đẳng...

Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/de-xuat-tiep-tuc-duy-tri-mo-hinh-truong-cao-dang-cong-dong-691478/ Đại hội Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều 31/3, tại Trường Cao đẳng Cộng...

Cải thiện chất lượng giáo dục – đào tạo vùng đồng...

(Nhân dân) - Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1033/QÐ-TTg về phát triển giáo dục,...

Cải thiện chất lượng giáo dục – đào tạo vùng đồng...

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1033/QÐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và...