Góp ý

Phim về Trường Đại Học Trà Vinh

Hoạt động kỷ niệm 10 năm Đại học Trà Vinh – 15 năm mô hình Cao đẳng Cộng đồng

Trực tiếp lễ kỷ niệm 10 năm Đại học Trà Vinh – 15 năm mô hình Cao đẳng Cộng đồng

Khai giảng năm học 2016 – 2017

Giới thiệu về Trường Đại học Trà Vinh (4.2015 )

Giới thiệu về Đại học Trà Vinh 2014 (tiếng English)