Trường ĐH Trà Vinh‎ vào top 100 của WURI Ranking 2020

Nguồn: https://www.giaoduc.edu.vn/truong-dh-tra-vinh-vao-top-100-cua-wuri-ranking-2020.htm?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31&fbclid=IwAR1aTjAVMd6CjY22lXC9A9XQS37ox1J3n9sKRq3L7NlKcdOYDrwrWvAZXtE

WURI Ranking 2020 vừa công bố ‎trường Đại học Trà Vinh (TVU) là trường ĐH duy nhất ở Việt Nam, xếp hạng 86 trong top 100 của WURI Ranking 2020 (The World’s Universities with Real Impact), có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội. 

Ban tổ chức Hội nghị lần thứ hai của Liên minh đại học Hanseatic League đã quyết định thiết lập hệ thống xếp hạng đại học mới có tên gọi “Các trường đại học thế giới với tầm ảnh hưởng thật sự “World’s Universities with Real Impact (WURI)” và đánh giá sự đóng góp thiết thực của các trường đối với xã hội. 

WURI Ranking đánh dấu cách tiếp cận sáng tạo, đổi mới trong công tác nghiên cứu và giáo dục của các trường đại học, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể:

Hợp tác, gắn kết với doanh nghiệp, hơn là tập trung vào cách đếm các bài nghiên cứu và cách thức thuyết trình truyền thống;

Các giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hơn là theo cách truyền thống là đếm số lượng người có việc làm;

Trách nhiệm với xã hội, hơn là tập trung vào kiến thức và kỹ năng chỉ dành cho các đánh giá thành công bề nổi;

Các chương trình trao đổi, hợp tác dành cho sinh viên giữa các trường trong và ngoài nước hơn là hoạt động độc lập.

Năm 2020, có 265 trường trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, Hàn Quốc, Hà Lan, … đã tham gia WURI Ranking với một hoặc nhiều hơn một lĩnh vực trên. ‎Trường Đại học Trà Vinh nằm trong top 100, xếp hạng 86/265 và xếp thứ 24 nằm trong top 50 về giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Các ngành nghề xét tuyển 2020: https://www.tvu.edu.vn/xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-2020/#cac_nganh_dh_cd_2020_dhtv

More from the blog

Nam sinh ngành Răng Hàm Mặt đạt học bổng từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/nam-sinh-nganh-rang-ham-mat-dat-hoc-bong-tu-bo-ngoai-giao-hoa-ky-35153.html? Từ một sinh viên ngành Răng Hàm Mặt khóa 2022, Nguyễn Thanh Nguyên, sinh viên Trường Đại học Trà Vinh mạnh dạn ứng...

Trường ĐH Trà Vinh: Khẳng định vị thế đào tạo, đồng lòng kiến tạo đại học tiên tiến

Nguồn: https://nongnghiep.vn/khang-dinh-vi-the-dao-tao-dong-long-kien-tao-dai-hoc-tien-tien-d373194.html Với phương châm 'Mang đến cơ hội cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng', TVU cung cấp các chương trình đào...