Nguồn: https://nongnghiep.vn/truong-dai-hoc-tra-vinh-doat-giai-thuong-chuyen-doi-so-viet-nam-d334330.html

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam gồm 5 hạng mục, Đại học Trà Vinh được trao giải ở hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Trường Đại học Trà Vinh cho biết vừa được Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 trao giải “Hệ thống quản lý công tác nhân sự, đào tạo, hệ thống quản lý đào tạo kỹ năng mềm và hệ thống hỗ trợ công tác đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phụ vụ cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo”. Đây là hạng mục trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.

TS. Nguyễn Minh Hòa, Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh nhận giải thưởng tại sự kiện Vietnam Digital Awards 2022. Ảnh: Minh Đảm.

TS. Nguyễn Minh Hòa, Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh nhận giải thưởng tại sự kiện Vietnam Digital Awards 2022. Ảnh: Minh Đảm.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết: Hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học là giải pháp lâu dài, mang tính chiến lược, gắn với những cải cách mạnh mẽ, triệt để trong giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo. Yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số chính là quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học và nhận thức sẵn sàng thay đổi của đội ngũ viên chức, giảng viên và học sinh – sinh viên trong nhà trường.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards – VDA) 2022 là giải thưởng thường niên của Hội Truyền thông số Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Giải thưởng nhằm tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here