Nguồn: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-tra-vinh-13-chuong-trinh-dat-kiem-dinh-chat-luong-quoc-te-14247.html

Tin từ Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh, đơn vị này vừa có thêm 03 chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế (AUN – QA).

Sinh viên Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh tìm hiểu các loại nhạc cụ truyền thống. 

Đó là 03 chương trình: Điều dưỡng, Nông nghiệp và Ngôn ngữ Khmer, nâng tổng số đến nay Trường Đại học Trà Vinh có 13 chương trình đạt kiểm định quốc tế AUN, FIBAA và ABET. Trong đó:

05 chương trình đạt kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế AUN-QA là: Nông nghiệp, Thủy sản, Thú y (thuộc Khoa Nông nghiệp, thủy sản); Điều dưỡng (thuộc Khoa Y Dược); Ngôn ngữ Khmer (thuộc Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật Khmer Nam Bộ);

07 chương trình đạt kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA gồm: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán và Tài chính ngân hàng, Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh và thạc sĩ Quản lý kinh tế (thuộc Khoa Kinh tế – Luật);

01 chương trình đạt kiểm định theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế ABET là ngành Công nghệ thông tin, thuộc khoa Kỹ thuật công nghệ.

Tin, ảnh: BÁ THI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here