Kết nối với TVU

[cycloneslider id=”csdfsdfs”]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Phòng Truyền thông & Quảng bá Cộng đồng

Số 126 Nguyễn Thiện Thành – khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84)294.3855246(156) * Fax: (+84)294.3855217