Nguồn: https://nongnghiep.vn/thanh-lap-chi-hoi-nong-dan-dau-tien-trong-truong-dai-hoc-d269873.html

Ngày 31/7/2020, Hội Nông dân Việt Nam thành lập Chi hội Nông dân tại Trường Đại học Trà Vinh và kết nạp sinh viên của Trường vào Chi hội.

Hội Nông dân Việt Nam đã kết nạp 39 sinh viên đang học ngành trồng trọt và thú y của trường và 5 giảng viên vào Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: MĐ.
Hội Nông dân Việt Nam đã kết nạp 39 sinh viên đang học ngành trồng trọt và thú y của trường và 5 giảng viên vào Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: MĐ.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân Việt Nam đã kết nạp 39 sinh viên đang học ngành trồng trọt và thú y của trường và 5 giảng viên vào Hội nông dân Việt Nam.

 Đây là Chi hội nông dân đầu tiên được thành lập ở cơ sở là một trường đại học và hội viên là những sinh viên của trường đại học được kết nạp vào Hội Nông dân Việt Nam. Chi hội nông dân sinh viên Trường đại học Trà Vinh ‎là mô hình thí điểm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề xuất thành lập giúp các sinh viên vừa học, vừa thực hành gắn với đời sống thực tế góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Đây là mô hình mới sẽ thu hút lực lượng sinh viên, trí thức trẻ thêm yêu nghề – gắn bó với quê hương đồng ruộng và trở thành những  người “nông dân trí thức” thời kỳ 4.0. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here