Tag: giáo dục - đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Cải thiện chất lượng giáo dục – đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

(Nhân dân) - Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1033/QÐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề...