Góp ý

ĐHTV – Chương trình đào tạo co-op (SV-NT-DN – kỳ 35)- 10/8/2018 (14/05/2018)

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản (SV-NT-DN kỳ 34) – 13/7/2018

Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Trà Vinh (SV-NT-DN) – 8/6/2018

Sinh viên – Nhà Trường – Doanh Nghiệp Kỳ 31 (13/04/2018)

Chương trình SV-NT-DN KỲ 30 (Khoa Kinh tế, Luật TVU chấp cánh khởi nghiệp), 3/2018

Chương trình SV-NT-DN KỲ 29 (Đại học Trà Vinh tuyển sinh 2018), 1/2018

SV-NT-DN kỳ 28 (29.11.2017): Giá trị của bộ từ điển song ngữ (Việt – Khmer : Khmer – Việt)

SV-NT-DN kỳ 27 (15.9.2017): NCKH trong GV, SV Trường ĐHTV

SV-NT-DN kỳ 26 (7/2017)- Đóng góp và gắn kết của doanh nghiệp với ĐHTV 

SV-NT-DN Kỳ 25 (9.6.2017): SV ĐHTV với việc làm và khởi nghiệp

SV-NT-DN Kỳ 24 (12.5.2017): Sự đóng góp của đội ngũ khoa học ngoài nước 

Sinh viên Nhà trường Doanh nghiệp kỳ 22 (10.2.2017)

GIỚI THIỆU
Nhằm quảng bá những hình ảnh, hoạt động, thành tựu của Trường Đại học Trà Vinh đến cộng đồng, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh thực hiện chương trình “Sinh viên – Nhà trường – Doanh nghiệp”     
Thể loại: Phóng sự truyền hình
Nội dung: Học thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, công tác đối ngoại, hoạt động trong sinh viên, cựu sinh viên,…
Kênh phát sóng: Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh
Thời lượng: 10 – 15 phút/ 01 chương trình
Thời gian phát sóng: lúc 20g15p – 20g30p, ngày Thứ Sáu của tuần thứ 2 của tháng