ĐHTV – Chương trình đào tạo co-op (SV-NT-DN – kỳ 35)- 10/8/2018 (14/05/2018)

Khoa Nông nghiệp – Thủy sản (SV-NT-DN kỳ 34) – 13/7/2018

Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Trà Vinh (SV-NT-DN) – 8/6/2018

Sinh viên – Nhà Trường – Doanh Nghiệp Kỳ 31 (13/04/2018)

Chương trình SV-NT-DN KỲ 30 (Khoa Kinh tế, Luật TVU chấp cánh khởi nghiệp), 3/2018

Chương trình SV-NT-DN KỲ 29 (Đại học Trà Vinh tuyển sinh 2018), 1/2018

SV-NT-DN kỳ 28 (29.11.2017): Giá trị của bộ từ điển song ngữ (Việt – Khmer : Khmer – Việt)

SV-NT-DN kỳ 27 (15.9.2017): NCKH trong GV, SV Trường ĐHTV

SV-NT-DN kỳ 26 (7/2017)- Đóng góp và gắn kết của doanh nghiệp với ĐHTV 

SV-NT-DN Kỳ 25 (9.6.2017): SV ĐHTV với việc làm và khởi nghiệp

SV-NT-DN Kỳ 24 (12.5.2017): Sự đóng góp của đội ngũ khoa học ngoài nước 

Sinh viên Nhà trường Doanh nghiệp kỳ 22 (10.2.2017)