Sáng kiến kinh nghiệm

 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT
SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG TT&QBCĐ CÔNG NHẬN
NĂM HỌC 2020-2021

 I. CƠ SỞ

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN SÁNG KIẾN

1

Nguyễn Đồng Khởi

Tạo lập và mở rộng kết nối fanpage zalo (zalo official) TVU với các Trường THPT và các học sinh THPT ĐBSCL

2

Đỗ Quốc Vinh

Phát triển ứng dụng thống kê bản tin và tính nhuận bút bằng phần mềm PHP

3

Võ Tín Di

Tăng cường quảng bá hình ảnh TVU thông qua kênh TikTok