Tra Vinh University – September 19, 2017

Hoạt động kỷ niệm 10 năm Đại học Trà Vinh – 15 năm mô hình Cao đẳng Cộng đồng

Đại học Trà Vinh – 6.2016 (Phụ đề tiếng Anh)

Khai giảng năm học 2016 – 2017

Trực tiếp lễ kỷ niệm 10 năm Đại học Trà Vinh – 15 năm mô hình Cao đẳng Cộng đồng

Giới thiệu về Trường Đại học Trà Vinh (4.2015 )

Giới thiệu về Đại học Trà Vinh 2014 (tiếng English)