Nguồn: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/nhung-cong-tac-trong-tam-ve-khoi-nghiep-tai-truong-dai-hoc-tra-vinh-26957.html

Để tiếp tục phát huy phong trào khởi nghiệp trong sinh viên, năm 2023 hoạt động khởi nghiệp ở Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) tập trung vào 05 chỉ tiêu và 03 hoạt động trọng tâm. Trong đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của trường đã đề ra khẩu hiệu hành động “Tinh thần làm chủ, hỗ trợ toàn diện, đổi mới sáng tạo, kết nối, hiệu quả” với mong muốn đạt kết quả khả quan.

Sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐHTV được giới thiệu, tiếp cận thị trường.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Trường ĐHTV cho biết, trong năm 2022 công tác hỗ trợ khởi nghiệp của Trung tâm diễn ra trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và khó khăn. Song, với nhiều cố gắng trong hoạt động sinh viên của trường cũng đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi.

Tại các cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh trong năm 2022, sinh viên Trường ĐHTV đã có trên 20 giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên. Đặc biệt, nhiều sản phẩm khởi nghiệp mang “Thương hiệu TVU” đã ra đời, đã khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò của trường trong hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Năm 2023 Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của trường đề ra 05 chỉ tiêu trọng tâm gồm: (1) Truyền cảm hứng tinh thần khởi nghiệp cho ít nhất 45.000 học sinh, sinh viên. (2) Đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho ít nhất 60 cán bộ, giảng viên giảng dạy môn học khởi nghiệp và ít nhất 1.500 sinh viên. (3) Xuất bản ít nhất 02 quyển sách chuyên khảo phục vụ cho công tác đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. (4) Tổ chức ít nhất 06 hoạt động, sự kiện kết nối với tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước, cựu sinh viên thành đạt để tạo điều kiện, cơ hội giúp các dự án khởi nghiệp được tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu, các cố vấn, các tổ chức hỗ trợ có liên quan để tìm kiếm các giải pháp, kết nối cần thiết cho các dự án khởi nghiệp. (5) Tìm kiếm và tham mưu trường ký kết thỏa thuận hợp tác với ít nhất 10 đơn vị, tổ chức ươm tạo, thúc đẩy khởi nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên có thể khởi nghiệp sau khi ra trường.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Vũ An cho biết thêm, để hoàn thành 05 chỉ tiêu đề ra, năm 2023 Trung tâm sẽ tập trung vào thực hiện 03 hoạt động lớn. Đó là các hoạt động giúp lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên; các hoạt động đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và đẩy mạnh môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Đi vào từng nhóm hoạt động, Trung tâm sẽ xây dựng Website và phát triển có hiệu quả trong Fanpage, tài khoản Zalo chính thức nhằm tiếp cận được sinh viên, giảng viên và đối tác có liên quan theo cách tốt nhất; xây dựng các kênh, các nền tảng mạng xã hội khác và phối hợp các cơ quan báo chí, cũng như biên soạn các tài liệu, ấn phẩm… để chia sẻ nhiều hơn những kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, các hội nghị, hội thảo, sự kiện, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có sản phẩm khả thi, dịch vụ tiềm năng với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong các hoạt động đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, sẽ thực hiện chương trình huấn luyện xây dựng doanh nghiệp, tổ chức các chương trình tập huấn cho đối tượng ươm tạo, cung cấp các nội dung thực tế, giải quyết vấn đề của các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp; tạo điều kiện, cơ hội để các đối tượng ươm tạo của Trung tâm được tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu, các cố vấn, các tổ chức hỗ trợ, các cơ quan ban ngành có liên quan để tìm kiếm các giải pháp, kết nối cần thiết cho các dự án, doanh nghiệp. Chương trình học viện khởi nghiệp sẽ đào tạo chuyên sâu các buổi đào tạo nâng cao năng lực cho các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã. Tiếp tục đào tạo cán bộ nguồn giảng dạy môn học khởi nghiệp, nhằm cung cấp cho giáo viên, giảng viên thuộc Trường ĐHTV những kiến thức cơ bản về tài chính phục vụ cho quá trình giảng dạy môn học khởi nghiệp. Song song với công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, Trung tâm chú trọng việc biên soạn và xuất bản sách để làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu chính thức cho sinh viên toàn trường.

Về môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, Thạc sĩ Nguyễn Văn Vũ An cho biết sẽ tổ chức các hoạt động, sự kiện kết nối với tổ chức, chuyên gia trong, ngoài nước, cựu sinh viên thành đạt để tạo điều kiện, cơ hội giúp các dự án khởi nghiệp được tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu, các cố vấn, các tổ chức hỗ trợ có liên quan để tìm kiếm các giải pháp, kết nối cần thiết cho các dự án khởi nghiệp. Đẩy mạnh việc tìm kiếm, kết nối và ký kết bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các vườn ươm, tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp, các tổ chức nhà nước, các nhà tài trợ, dự án nước ngoài, nhà đầu tư, các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp,… để hình thành nên hệ sinh thái hỗ trợ đối tượng ươm tạo khởi nghiệp trong điều kiện thuận lợi nhất.

Cùng với đó, Trung tâm sẽ tạo điều kiện để Hợp tác xã sinh viên và các câu lạc bộ phát triển hiệu quả giúp lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên. Khi có điều kiện sẽ tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó chú trọng học tập kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả của các đơn vị tương đồng với điều kiện của Trường ĐHTV để rút ra bài học và xây dựng định hướng phát triển Trung tâm phù hợp hơn trong thời gian tới.

 Bài, ảnh: BÁ THI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here