ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng

Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765 535 – 3765 536