Nguồn: https://baocantho.com.vn/hoi-thao-khoa-hoc-di-san-van-hoa-trong-hoat-dong-giao-duc-va-du-lich-a148536.html

(CTO) – Ngày 1-7, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Di sản văn hóa trong hoạt động giáo dục và du lịch, với sự tham dự của hơn 100 nhà khoa học, quản lý, nghiên cứu sinh về lĩnh vực văn hóa, du lịch từ các viện, trường, các đơn vị đào tạo trên cả nước.

Biểu diễn nhạc ngũ âm tại hội thảo

Ban tổ chức đã nhận trên 70 tham luận của các tác giả đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong cả nước với các chủ đề chính như di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch ở Nam Trung Bộ Việt Nam, truyền thuyết về địa danh ở Trà Vinh trong giáo dục truyền thống, chức năng giáo dục trong hoạt động bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, số hóa di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch ở Trà Vinh, giảng dạy di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phục vụ du lịch Việt Nam…

Ngoài ra, các đại biểu cũng bàn luận sâu sắc về di sản văn hóa trong hoạt động du lịch và giáo dục; làm sáng rõ hơn các di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh, phân tích hiện trạng di sản văn hóa tại các địa phương; hoạt động ứng dụng công nghệ vào công tác bảo tồn di sản; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trong giáo dục, trong du lịch…

Chủ tọa hội thảo.​

Bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, cho biết: “Việt Nam với hệ thống di sản văn hóa trải khắp đất nước chính là nguồn lực to lớn cho công cuộc xây dựng đất nước thông qua phát triển du lịch. Di sản văn hóa đã góp phần tạo nên nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng cho du lịch Việt Nam. Những tham luận khoa học của hội thảo góp phần cung cấp tư liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giáo dục trong và ngoài nước về di sản văn hóa của nước ta hiện nay. Trăn trở, đề xuất của các tác giả chính là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý hoạt động văn hóa, du lịch, giáo dục ở từng địa phương và Trung ương nhận diện thực trạng và sớm có các hành động thiết thực, gắn với thực tiễn đặt ra”.

BÌNH NGUYÊN – TÍN DI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here