Nguồn: https://vov.gov.vn/dh-tra-vinh-tien-phong-dao-tao-nguon-nhan-luc-logistics-chat-luong-theo-tieu-ch-dtnew-451501

Ngày 20/11, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 và công bố Quyết định thành lập Trường Kinh tế, Luật trực thuộc. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân đến dự.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here