Đại học Trà Vinh tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

Tuyển sinh 2016 – Đại học Trà Vinh

Phim Tuyển sinh 2015 Đại học Trà Vinh

Tiếp sức mùa thi năm 2014, Đại học Trà Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH TUYỂN SINH 2013

Đại học Trà Vinh Tuyen Sinh 2012

Trường Đại học Trà Vinh Tuyển sinh năm 2011