Nguồn: http://phatgiaonamtongkhmer.org/dai-duc-danh-ut-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-nganh-van-hoa-hoc-cap-co-so-a-40855.aspx

Sáng ngày 20/1/2022, Tại Trường Đại học Trà Vinh, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đại đức Danh Út đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ngành Văn hoá học, chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ cấp cơ sở theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với đề tài “Những biến đổi trong đời sống Văn hoá của Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam bộ hiện nay”.

Buổi lễ với sự tham dự của: PGS. TS. Phan An, Chủ tịch hội đồng; Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên Thư ký hội đồng; GS.TS. Phan Thị Thu Hiền phản biện 1; PGS.TS. Phan Quốc Anh phản biện 2; PGS.TS. Trần Thị An; PGS.TS. Phạm Thị Thu Yến; PGS.TS. Trần Hồng Liên; đồng Ủy viên Hội đồng đánh giá. 

Trong buổi lễ, nghiên cứu sinh Danh Út đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học với kết quả tốt. Luận án đã làm nổi bật ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại. Nội dung Luận án chia làm 4 Chương, được kết cấu chặt chẽ, luận chứng khoa học rõ ràng, có giá trị trong đời sống của Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer có ảnh hưởng lớn đối với văn hoá của Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam bộ hiện nay. Luận án đã nêu được những giá trị ưu việt và hạn chế trong biến đổi đời sống của Tu sĩ Phật giáo Nam tông trong bối cảnh thực tế đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần ổn định đời sống xã hội Việt Nam.

Qua đó, thấy được đề tài Luận án mà Đại đức Danh Út vừa hoàn thành là một công trình nghiên cứu rất ý nghĩa, góp phần vào việc đem đạo vào đời hậu làm lợi lạc cho nhân sinh.

CTV Pháp Trí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here