Nguồn: https://baocantho.com.vn/dai-hoc-can-tho-va-dai-hoc-tra-vinh-tham-gia-dao-tao-tien-si-theo-de-an-89-a134281.html 

(CT)- Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) vừa có Quyết định số 1835/QÐ-BGDÐT ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6-2021) theo Ðề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ÐT giai đoạn 2019-2030 (Ðề án 89).
 

Ban hành kèm theo quyết định này danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo Ðề án 89, các bảng xếp hạng quốc tế về ngành, nhóm ngành đào tạo được công nhận làm căn cứ lựa chọn cơ sở đào tạo nước ngoài trong phạm vi Ðề án 89. Có 74 cơ sở đào tạo trong nước tham gia đào tạo theo Ðề án 89 trình độ tiến sĩ và 3 cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ. Trong đó, Ðại học Cần Thơ tham gia đào tạo tiến sĩ 4 ngành: Bảo vệ thực vật, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Khoa học đất, Nuôi trồng thủy sản; Ðại học Vinh đào tạo tiến sĩ ngành Văn hóa học.

Quyết định số 1835/QÐ-BGDÐT thay thế Quyết định số 1667/QÐ-BGDÐT, ngày 1-6-2021, của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT.

Tin, ảnh: Ng.Ngân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here