Sinh viên Đại học Trà Vinh: Rộn ràng lời ca tri...

(TVU) – Đêm 19.11, hơn 500 sinh viên hội tụ về Hội trường D5, Khu 1, Đại học Trà Vinh...