Home Sinh viên - Nhà Trường - Doanh nghiệp

Sinh viên - Nhà Trường - Doanh nghiệp

Phát triển mô hình trường đại học xanh phát triển bền...

Nguồn: https://vtv.vn/giao-duc/phat-trien-mo-hinh-truong-dai-hoc-xanh-phat-trien-ben-vung-20221231201404997.htm VTV.vn - Hai trong ba trường đại học của Việt Nam tiếp tục vào top 200 trường đại...

THTV – ĐH Trà Vinh: Giáo dục kết hợp ươm mầm...

Nguồn: Bản tin Khoa học và công nghệ, ngày 11/05/2022, Đài THTV https://youtu.be/6WgGKSU1fiI