See our latest stories

written by our lovely staff members

Trường đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo quốc tế về khoa học kỹ thuật năm 2023

Nguồn: https://www.phunuonline.com.vn/truong-dai-hoc-tra-vinh-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-ve-khoa-hoc-ky-thuat-nam-2023-a1484717.html PNO - Sáng 9/2, lãnh đạo Trường đại học Trà Vinh cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 21 - 22/7/2023, trường sẽ...