See our latest stories

written by our lovely staff members

Khai giảng khóa bồi dưỡng tiếng Khmer tại Trà Vinh

Nguồn: https://nhandan.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-tieng-khmer-tai-tra-vinh-post747367.html NDO - Ngày 12/4, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Trường đại học Trà Vinh tổ chức khai...

Khai giảng khóa bồi dưỡng tiếng Khmer tại Trà Vinh

https://nhandan.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-tieng-khmer-tai-tra-vinh-post747367.html? NDO - Ngày 12/4, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Trường đại học Trà Vinh tổ chức khai giảng...

Trường Đại học Trà Vinh đào tạo hơn 20.000 trí thức trẻ cho đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: https://nhandan.vn/truong-dai-hoc-tra-vinh-dao-tao-hon-20000-tri-thuc-tre-cho-dong-bang-song-cuu-long-post725895.html NDO - Ngày 20/11, Trường Đại học Trà Vinh long trọng tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 gắn với kỷ niệm 40...

Người Khmer vượt khó, làm giàu

Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/nguoi-khmer-vuot-kho-lam-giau-692695/   Vùng nguyên liệu gạo “Hạt Ngọc Rồng” của Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp (Trà Vinh) với mô hình sản xuất ruộng...

Đề xuất tiếp tục duy trì mô hình trường “Cao đẳng cộng đồng”

Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/de-xuat-tiep-tuc-duy-tri-mo-hinh-truong-cao-dang-cong-dong-691478/ Đại hội Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều 31/3, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (Chương Mỹ,...

Cải thiện chất lượng giáo dục – đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

(Nhân dân) - Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1033/QÐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề...

Cải thiện chất lượng giáo dục – đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1033/QÐ-TTg về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng...