See our latest stories

written by our lovely staff members

Ký kết hợp tác giúp các trường thành viên đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt...

Nguồn: https://www.giaoduc.edu.vn/ky-ket-hop-tac-giup-cac-truong-thanh-vien-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-cac-doanh-nghiep-dai-loan-dau-tu-tai-viet-nam.htm Ngày 26/07, Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Việt – Đài và Hiệp hội Cao đẳng Cộng...

Ký kết hợp tác giúp các trường thành viên đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt...

Nguồn: https://www.giaoduc.edu.vn/ky-ket-hop-tac-giup-cac-truong-thanh-vien-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-cac-doanh-nghiep-dai-loan-dau-tu-tai-viet-nam.htm Ngày 26/07, Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Việt – Đài và Hiệp hội Cao đẳng Cộng...

Trường ĐH Trà Vinh‎ tiếp tục thăng hạng 43 trong Top 100 của WURI Ranking 2023

Nguồn: https://www.giaoduc.edu.vn/truong-dh-tra-vinh-tiep-tuc-thang-hang-43-trong-top-100-cua-wuri-ranking-2023.htm Trường Đại học Trà Vinh xếp hạng 43 – tăng 19 bậc so với năm 2022, tiếp tục tăng hạng trong Top 100 của các...

Hội thảo Quốc tế “Các vấn đề Nghiên cứu về Khoa học Kỹ thuật” lần thứ VI – RET2023

Nguồn: https://www.giaoduc.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-cac-van-de-nghien-cuu-ve-khoa-hoc-ky-thuat-lan-thu-vi-ret2023.htm Sáng 9/2, lãnh đạo Trường đại học Trà Vinh cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 21 - 22/7/2023, trường sẽ phối hợp...

ĐH Trà Vinh có 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định FIBAA.

(Giáo dục) - Trường ĐH Trà Vinh (TVU) vừa công bố chính thức 4 chương trình đào tạo của trường đạt chuẩn kiểm định...

Trường ĐH thứ 9 đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí mới

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố quyết định và trao chứng nhận đạt chuẩn...

Mô hình đại học đa ngành tự chủ đang phát huy hiệu quả ở trường Đại học Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây Nguồn: Tạp chí Giáo dục và Xã hội Tác giả: Thái Văn Long