Home Báo Giáo Dục Thời Đại

Báo Giáo Dục Thời Đại

Cần hệ thống hóa và thực tiễn về chính sách tài...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/can-he-thong-hoa-va-thuc-tien-ve-chinh-sach-tai-chinh-voi-nckh-post631730.html GD&TĐ - Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong các cơ sở GDĐH cần hệ thống hóa và...

Trường ĐH Trà Vinh thành lập hai trường trực thuộc

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-tra-vinh-thanh-lap-hai-truong-truc-thuoc-post631308.html GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh thành lập 2 trường: Trường Kinh tế, Luật; Trường Ngôn ngữ - Văn...

Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam – Canada...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/phat-trien-doi-tac-ben-vung-giua-viet-nam-canada-trong-giao-duc-nghe-nghiep-post631099.html GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh vừa tổ chức Hội thảo Phát triển đối tác bền vững giữa...

Trường ĐH Trà Vinh xác lập Kỷ lục học đường Việt...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-tra-vinh-xac-lap-ky-luc-hoc-duong-viet-nam-post630648.html GD&TĐ - Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam-Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố,...

Trường ĐH Trà Vinh xếp hạng 37 trong các trường ĐH...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-tra-vinh-xep-hang-37-trong-cac-truong-dh-viet-nam-ve-chi-so-khoa-hoc-post627367.html GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh xếp hạng 37 trong các trường đại học Việt Nam về chỉ...

Trường ĐH Trà Vinh trao học bổng toàn phần bậc thạc...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-tra-vinh-trao-hoc-bong-toan-phan-bac-thac-si-cho-tuyen-thu-huynh-nhu-post627371.html GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh vừa tổ chức lễ trao tặng học bổng “Tỏa sáng ước mơ...

Bảo tồn đặc sản dừa sáp từ công nghệ nuôi cấy...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/bao-ton-dac-san-dua-sap-tu-cong-nghe-nuoi-cay-mo-te-bao-post627450.html GD&TĐ - Đề tài bảo tồn đặc sản dừa sáp từ công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực hiện...

Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 52 ngành học với...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-tra-vinh-tuyen-sinh-52-nganh-hoc-voi-8000-chi-tieu-post626589.html GD&TĐ - Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 52 ngành đại học với 8.000 chỉ tiêu, mở...

Các trường đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/cac-truong-dai-hoc-o-dong-bang-song-cuu-long-tang-toc-tuyen-sinh-post625040.html GD&TĐ - Các trường đại học tăng tốc công bố chỉ tiêu, phương án tuyển sinh năm 2023....

Việt Nam – Canada tăng cường hợp tác trong đào tạo...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/viet-nam-canada-tang-cuong-hop-tac-trong-dao-tao-va-giao-duc-nghe-nghiep-post625893.html GD&TĐ - Hội thảo Phát triển đối tác bền vững Việt Nam-Canada trong lĩnh vực đào tạo và...

Khát vọng đổi mới, vươn xa của ngôi trường vùng Đồng...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/khat-vong-doi-moi-vuon-xa-cua-ngoi-truong-vung-dong-bang-song-cuu-long-post623717.html GD&TĐ - Trường ĐH Trà Vinh bước vào năm Quý Mão 2023, với khát vọng “Đổi mới, vững...

Giữ gìn, phát huy ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật dân...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/giu-gin-phat-huy-ngon-ngu-van-hoa-nghe-thuat-dan-toc-khmer-nam-bo-post619978.html GD&TĐ - Khoa Ngôn ngữ-Văn hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ (Trường ĐH Trà Vinh) góp phần quan trọng...