See our latest stories

written by our lovely staff members

Trường ĐH Trà Vinh‎ tiếp tục thăng hạng 43 trong Top 100 WURI Ranking 2023

Nguồn: https://dttc.sggp.org.vn/truong-dh-tra-vinh-tiep-tuc-thang-hang-43-trong-top-100-wuri-ranking-2023-post104825.html (ĐTTCO) - Trường đại học Trà Vinh xếp hạng 43 và hiện nằm trong Top 100 về các trường có ảnh hưởng và đóng...

Nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở ĐBSCL

Nguồn: https://dttc.sggp.org.vn/nang-tam-he-sinh-thai-khoi-nghiep-va-doi-moi-sang-tao-o-dbscl-post104462.html (ĐTTCO)-Ngày 9/5, Trường đại học Trà Vinh phối hợp với Trường đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo quốc tế “Khởi nghiệp...

Hấp dẫn những ngành học mới ở Đại học Trà Vinh

Nguồn: Báo Đầu tư tài chính (Tháng 4/2023)  

Bồi dưỡng tiếng Khmer cho 20 cán bộ được tuyển chọn

https://dttc.sggp.org.vn/boi-duong-tieng-khmer-cho-20-can-bo-duoc-tuyen-chon-post103635.html (ĐTTCO)-Thực hiện theo Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Trường Đại học Trà Vinh hợp tác với Hiệp hội hữu nghị Việt – Nhật vùng Kansai

Nguồn: https://www.saigondautu.com.vn/truong-dai-hoc-tra-vinh-hop-tac-voi-hiep-hoi-huu-nghi-viet-nhat-vung-kansai-post102282.html (ĐTTCO)-Ngày 25/2, lãnh đạo Trường Đại học Trà Vinh cho biết, vừa làm việc với Hiệp hội hữu nghị Việt – Nhật vùng Kansai...

Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thi Olympic Hóa học lần thứ II – 2023

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dai-hoc-tra-vinh-to-chuc-hoi-thi-olympic-hoa-hoc-lan-thu-ii-2023-post679994.html Ngày 25-2, Trường Đại học Trà Vinh cho biết, sẽ tổ chức Hội thi Olympic Hóa học – TVU lần thứ II năm...

Trường ĐH Trà Vinh tổ chức hội thảo quốc tế “Các vấn đề nghiên cứu về khoa học kỹ thuật 2023”

Nguồn: https://www.saigondautu.com.vn/truong-dh-tra-vinh-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-cac-van-de-nghien-cuu-ve-khoa-hoc-ky-thuat-2023-post101785.html (ĐTTCO)-Sáng 9/2, lãnh đạo Trường đại học Trà Vinh cho biết, theo kế hoạch từ ngày 21 đến 22/7/2023, nhà trường sẽ phối...

Trường ĐH Trà Vinh tổ chức hội thảo quốc tế “Các vấn đề nghiên cứu về khoa học kỹ thuật 2023”

Nguồn: https://www.saigondautu.com.vn/truong-dh-tra-vinh-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-cac-van-de-nghien-cuu-ve-khoa-hoc-ky-thuat-2023-post101785.html (ĐTTCO) - Sáng 9/2, lãnh đạo Trường đại học Trà Vinh cho biết, theo kế hoạch từ ngày 21 đến 22/7/2023, nhà trường...