See our latest stories

written by our lovely staff members

Trường ĐH Trà Vinh khánh thành Viện Công nghệ sinh học

Nguồn: https://baocantho.com.vn/truong-dh-tra-vinh-khanh-thanh-vien-cong-nghe-sinh-hoc-a170713.html (CTO) - Bên cạnh chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo trình độ sau đại học, Viện Công...

Trường ĐH Trà Vinh công bố quyết định xếp hạng Bệnh viện Trường ĐH Trà Vinh – Hạng II và thành lập Trường Y...

Nguồn: https://baocantho.com.vn/truong-dh-tra-vinh-cong-bo-quyet-dinh-xep-hang-benh-vien-truong-dh-tra-vinh-hang-ii-va-thanh-lap-t-a170731.html (CTO) - "Sự phát triển của BV Trường ĐH Trà Vinh và Trường Y Dược sẽ mang đến những bước đột phá trong...

Trường Đại học Trà Vinh nâng cao vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Nguồn: https://baocantho.com.vn/truong-dai-hoc-tra-vinh-nang-cao-vi-the-trong-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-a170062.html Nhiều năm qua, Trường Đại học (ĐH) Trà Vinh vươn lên mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, có nhiều đóng góp quan...

Trường ĐH Trà Vinh khai giảng năm học 2023-2024

Nguồn: https://baocantho.com.vn/truong-dh-tra-vinh-khai-giang-nam-hoc-2023-2024-a166695.html (CTO) - Ngày 18-11, Trường Đại học (ĐH) Trà Vinh tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 và họp mặt kỷ niệm...

93 ý tưởng tham gia Cuộc thi “Ý tưởng HSSV khởi nghiệp khu vực ĐBSCL lần II, năm 2023”

Nguồn: https://baocantho.com.vn/93-y-tuong-tham-gia-cuoc-thi-y-tuong-hssv-khoi-nghiep-khu-vuc-dbscl-lan-ii-nam-2023--a166553.html? Phát động Dự án “Hành trình xây dựng tư duy kiến tạo” cho 10.000 học sinh khu vực ĐBSCL PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu...

20 cán bộ, quản lý hoàn thành bồi dưỡng tiếng Khmer tại Trường ĐH Trà Vinh

Nguồn: https://baocantho.com.vn/20-can-bo-quan-ly-hoan-thanh-boi-duong-tieng-khmer-tai-truong-dh-tra-vinh-a162859.html  (CTO) - Ngày 8-8, tại Trường ĐH Trà Vinh diễn ra lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng tiếng Khmer do Cục Đào tạo,...

Hiệp hội Doanh nghiệp Việt – Đài và Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân...

Nguồn: https://baocantho.com.vn/hiep-hoi-doanh-nghiep-viet-dai-va-hiep-hoi-cao-dang-cong-dong-viet-nam-ky-ket-hop-tac-dao-tao-nguo-a162407.html (CTO) - Ngày 26-7, tại Trường Đại học Trà Vinh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt - Đài và Hiệp hội Cao đẳng Cộng...