GIỚI THIỆU
Nhằm quảng bá những hình ảnh, hoạt động, thành tựu của Trường Đại học Trà Vinh đến cộng đồng, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh thực hiện chương trình “Sinh viên – Nhà trường – Doanh nghiệp”     
Thể loại: Phóng sự truyền hình
Nội dung: Học thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, công tác đối ngoại, hoạt động trong sinh viên, cựu sinh viên,…
Kênh phát sóng: Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh
Thời lượng: 10 – 15 phút/ 01 chương trình
Thời gian phát sóng: lúc 20g15p – 20g30p, ngày Thứ Sáu của tuần thứ 2 của tháng