Góp ý

Ngày sách Việt Nam lần thứ IV

1. Đối tượng khách mời tham gia triển lãm: đại diện BGH, đại diện các phòng, Ban, Viện, Khoa, trung tâm, chi nhánh, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, học viên cao học
Toàn thể CCVC, người lao động và học sinh – sinh viên đang công tác, học tập tại Trường ĐHTV
2. Thời gian và địa điểm:
– Triển lãm sách: diễn ra từ ngày 19/4/2017 đến 17 giờ ngày 21/4/2017 tại thư viện trường Đại học Trà Vinh
– Khai mạc triển lãm: từ 8 giờ đến 8 giờ 45 ngày 19/4/2017 (thứ 4) tại sảnh thư viện trường Đại học Trà Vinh
Đại học Trà Vinh tuyển sinh 2018