Góp ý

Hội thảo về khởi nghiệp

Nhằm trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết và hữu ích về khởi nghiệp cho sinh viên, học sinh; nâng cao cơ hội việc làm, kh ả năng tự tạo việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp.

-> Chương trình do Sở Công Thương Trà Vinh phối hợp Đại Học Trà Vinh cho sinh viên các trường Đại Học, Cao Đẳng 4 tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre

 

Đại học Trà Vinh tuyển sinh 2018