TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Phòng Truyền thông & Quảng bá Cộng đồng

Số 126 Nguyễn Thiện Thành – khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (02943) 765 535 – 765 536